Informatii utile

Completari la Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

Sunt prezentate actele normative care reglementeaza organizarea, desfasurarea si finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor CS I .i de CS II, respectiv actul normativ care reglementeaza finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de IDT I si de IDT II
PRECIZARI pentru ocuparea postului/acordarea titlului de CS I si CS II

INSTRUCTIUNI pentru confirmarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor/acordare a gradelor profesionale de IDT I si de IDT II, aprobate prin Decizia nr. 9212/22.05.2006 a Presedintelui ANCS

Actiuni organizate de ANCS

BURSA a locurilor de munca din unitati de cercetare-dezvoltare, ce se va organiza in perioada 3-7 octombrie

  • Anunt