Cercetător științific

Descriere scurtă:
Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” Iaşi, Aleea Gr. Ghica Voda 41A, 700487, anunță concurs pentru ocuparea a 1 post de Cercetător științific în cadrul proiectului PN-III-P4-PCE-2021-1141, “Deșeuri agricole – valorificare comp

Data publicării: 06 Martie 2023

Data limită: 06 Aprilie 2023
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_7873.pdf ⇓
Angajator: Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”
instituție publică sub egida Academiei Române
Adresa: Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 41 A, cod poștal 700487, jud. Iași, Iași, Iasi
Telefon: 0232217454
Fax: 0232211299
E-mail: pponi@icmpp.ro
Website: http://www.icmpp.ro/