Cercetator stiintific gradul I (CS I)

Descriere scurtă:
INOE 2000 Filiala IHP Bucuresti scoate la concurs un post de Cercetător Științific gradul I, în domeniul Ingineriei mediului, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

Data publicării: 02 Februarie 2023

Data limită: 05 Martie 2023
Anunțul: Cercetator_stiintific_gradul_I_CS_I__711 ⇓
Angajator: INOE 2000 - Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica Bucuresti
Cercetare-dezvoltare in domeniul actionarilor hidraulice si pneumatice; inginerie mecanica; energii verzi
Adresa: Str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: 0213363991
Fax: 0213373040
E-mail: dumitrescu.ihp@fluidas.ro
Website: http://www.ihp.ro