Cercetător științific - 1 post

Descriere scurtă:
UBB organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific, în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-0454, pe durată determinată (stabilită conform contractului de finanțare a proiectului și graficului de realizare a activită

Data publicării: 31 Ianuarie 2023

Data limită: 15 Februarie 2023
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_1_post_1480.pdf ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro