Asistent de cercetare ştiinţifică, Vacant, poziția

Descriere scurtă:
Centrul de Cercetare MICROGEN, angajeaza un Asistent de cercetare ştiinţifică in cadrul proiectului TE 112/2022 (PN-III-P1-1.1-TE-2021-1515), cu titlul “Investigarea resistomului, mobilomului ṣi virulomului la tulpini multirezistente nosocomiale

Data publicării: 22 Noiembrie 2022

Data limită: 15 Decembrie 2022
Anunțul: Asistent_de_cercetare_tiin_ific_Vacant_p ⇓
Angajator: Universitatea din București
Direcția Managementul Programelor de Cercetare implementează strategia Universităţii din Bucureşti referitoare la activitatea de cercetare, oferind suport pentru obținerea finanțării și pentru protejarea și valorificarea rezultatelor cercetării.
Adresa: Bulevardul Mihail Kogalniceanu, Nr.36-46, Sector 5., București, Bucuresti
Telefon: 0213077378
Fax: București
E-mail: monica.sarbu@cdi.unibuc.ro
Website: http://www.unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie