Pozitie vacanta doctorand PN-III-P1-1.1-TE-2021-040

Descriere scurtă:
Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad anunță scoaterea la concurs a unui post de doctorand la Centrul de Cercetări Socio-Umane, Facultatea de Științe Socio-Umane, în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2021-0403, Anatomia vegetație

Data publicării: 23 Septembrie 2022

Data limită: 24 Octombrie 2022
Anunțul: Pozitie_vacanta_postdoctorand_PN_III_P1_ ⇓
Angajator: Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad
Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad anunță scoaterea la concurs a unui post de cercetător științific III la Centrul de Cercetări Socio-Umane, Facultatea de Științe Socio-Umane, în cadrul proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-0694. Poziția este una temporară, acoperind o parte din perioada de implementare a proiectului, respectiv 01.12.2015-31.07.2017. Condiții - Candidații trebuie să dețină diploma de doctor în filosofie, de preferință cu o temă din domeniul studiului modernității europene. - Candidații trebuie să dovedească experiență de minim trei ani în proiecte de cercetare științifică. - Lista lucrărilor științifice a candidaților trebuie să reflecte atât expertiza în domeniul studiului modernității europene, cât și calitatea materialelor publicate prin includerea revistelor în baze de date relevante pentru disciplina filosofie. Candidații sunt rugați să depună alături de CV și lista lucrărilor științifice și o scrisoare de intenție. De asemenea, candidații sunt încurajați să depună la dosar orice altă piesă pe care o consideră relevantă pentru evaluarea lor (copii după articole, scrisori de recomandare, alte diplome etc). Concursul va consta într-un interviu și va avea loc în data de 25 noiembrie 2015, începând cu ora 11, la sediul Facultății de Științe Socio-Umane, str. M. Eminescu, nr. 15. Poziția vacantă, cerințele și conținutul dosarului de concurs se afișează pe site-ul universității, www.uvvg.ro și pe http://jobs.ancs.ro şi http://www.euraxess.gov.ro. Informații suplimentare la tel. 0723656750, de luni până vineri, între orele 11-14.
Adresa: B-dul Revolutiei nr 94, Arad, jud. Arad, Arad, Arad
Telefon: 0257 28026
Fax:
E-mail: rectorat@uvvg.ro