Cercetător științific III-1 post

Descriere scurtă:
UBB organizează concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific III, vacant în cadrul proiectului PN-III-P4-PCE-2021-0351 “Zorii schimbărilor climatice din Cenozoic: Bio-evenimentele continentale Eocen-Oligocene din Romania, parte a patr

Data publicării: 14 Septembrie 2022

Data limită: 28 Septembrie 2022
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_III_1_post_7070.pdf ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro