PN-III-P1-1.1-TE-2021-1068, Contract de Finanțare nr.

Descriere scurtă:
Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” din Iasi anunta organizarea concursului pentru ocuparea postului de Cercetător Științific (Membru- Tânăr Cercetător), vacant in cadrul unui proiect Tinere Echipe.

Data publicării: 01 Septembrie 2022

Data limită: 03 Octombrie 2022
Anunțul: PN_III_P1_1_1_TE_2021_1068_Contract_de_F ⇓
Angajator: Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni
The “P. Poni” Institute of Macromolecular Chemistry is an Institute of excellence of the Romanian Academy. Established in February 1949, the Institute has a long tradition of over fifty years in fundamental and applied research in the field of organic and inorganic chemistry, polymer chemistry and physics.
Adresa: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, Iasi, Iasi
Telefon: 0332880220
Fax:
E-mail: pponi@icmpp.ro