Cercetător științific, istorie medievală europeană

Descriere scurtă:
Un post de cercetător științific, specializarea istorie medievală europeană, în cadrul proiectului “O abordare holistică a responsabilității sociale și instituționale în Evul Mediu târziu” (PN-III-P4-PCE-2021-0238)

Data publicării: 19 Iulie 2022

Data limită: 18 August 2022
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_istorie_medieval_eu ⇓
Angajator: Institutul de Cercetări al Universității din București, Secțiunea de Știiințe Umaniste
Misiunea noastră este încurajarea cercetării de performanță în domeniul științelor umaniste. Prin proiectele sale, instititutul urmărește racordul cercetării românești cu rețelele internaționale de performanță din domenii precum istorie, filologie, filosofie, teologie și studii religioase. Pe lângă cercetarea fundamentală, institutul urmărește și stimularea proiectelor de cercetare internaționale de tip interdisciplinar.
Adresa: Str. Dimitrie Brandza, nr. 1, 060102, București, Bucuresti
Telefon: 021 310843
Fax: București
E-mail: humanities@icub.unibuc.ro
Website: icub.unibuc.ro