Cercetător științific asociat/Asistent de cercetare

Descriere scurtă:
Poziție: Cercetător științific asociat/Asistent de cercetare științifică în cadrul proiectului PCE-2021-1260 / Ctr. Nr. PCE 7 /2022 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Departa

Data publicării: 18 Iulie 2022

Data limită: 31 Decembrie 2022
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_asociat_Asistent_de ⇓
Angajator: IFIN-HH
Institut national de cercetare-dezvoltare in domeniul fizica si inginerie nucleara
Adresa: Str. Reactorului, nr. 30, Magurele, Ilfov
Telefon: 0214042300
Fax: 0214574440
E-mail: resum@nipne.ro
Website: www.ifin.ro