Director tehnic proiect PN-III-P2-2-PED-2021-3175

Descriere scurtă:
Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu” (CSCBAS) anunță scoaterea la concurs 1 (un) post, pe durată determinată, de Director tehnic pentru proiectul indentificat cu codul PN-III-P2-2-PED-2021-

Data publicării: 15 Iulie 2022

Data limită: 08 August 2022
Anunțul: Director_tehnic_proiect_PN_III_P2_2_PED_ ⇓
Angajator: Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică ”Acad. David Davidescu”
Direcțiile de cercetare vizează elaborarea unor studii şi cercetări interdisciplinare și pluridisciplinare privind impactul socio-economic în mediul înconjurator al activitatilor ecoeconomice și bioeconomice de la nivel local, zonal, regional și național pe baza standardelor europene și mondiale din domeniile enumerate.
Adresa: Calea 13 Septembrie nr.13, Casa Academiei, Aripa de Vest, etaj 7, sector 5, cod postal 050711. Sector 5., Bucureşti, Bucuresti
Telefon: 0722283403
Fax:
E-mail: sensei3000@yahoo.com
Website: https://biodiversitateagrosilvica.ro/