1 post DRD_proiect_PN-III-P1-1.1-TE-2021-1429

Descriere scurtă:
UAIC organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Doctorand, perioadă determinată, timp de lucru partial, normă de 1.8 ore/zi, în cadrul proiectului TE acronim MEMORO

Data publicării: 14 Iulie 2022

Data limită: 27 August 2022
Anunțul: 1_post_DRD_proiect_PN_III_P1_1_1_TE_2021 ⇓
Angajator: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost fondată în anul 1860 şi în prezent este o instituţie de cercetare avansată şi educaţie. Funcţiile Universităţii sunt: cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată; educaţia academică şi formarea profesională; menţinerea şi extinderea colecţiilor de „bunuri” ştiinţifice şi culturale (muzee, biblioteci, Grădina Botanică şi staţiunile didactice şi de cercetare); transferul de cunoştinţe pentru dezvoltarea economico-socială. Domenii de cercetare: TIC; energie; mediu; sănătate; agricultură, siguranţă şi securitate alimentară; biotehnologii; materiale, procese şi produse inovative; spaţiu şi securitate; cercetare socio-economică şi umanistă.
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 Iasi, Romania, Iasi, Iasi
Telefon: 0232201010
Fax: 0232201121
E-mail: rectorat@uaic.ro
Website: www.uaic.ro