Doctorand (2 posturi), PN-III-P1-1.1-TE-2021-0882

Descriere scurtă:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizeaza concursul pentru ocuparea unei pozitii vacante de Doctorand, pe perioadă determinată cu timp parțial, cu ocuparea a 2 fracțiuni de normă a câte de 2 ore/zi in cadrul proiectului UCLAR.

Data publicării: 01 Iulie 2022

Data limită: 16 August 2022
Anunțul: Doctorand_2_posturi_PN_III_P1_1_1_TE_202 ⇓
Angajator: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost fondată în anul 1860 şi în prezent este o instituţie de cercetare avansată şi educaţie. Funcţiile Universităţii sunt: cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată; educaţia academică şi formarea profesională; menţinerea şi extinderea colecţiilor de „bunuri” ştiinţifice şi culturale (muzee, biblioteci, Grădina Botanică şi staţiunile didactice şi de cercetare); transferul de cunoştinţe pentru dezvoltarea economico-socială. Domenii de cercetare: TIC; energie; mediu; sănătate; agricultură, siguranţă şi securitate alimentară; biotehnologii; materiale, procese şi produse inovative; spaţiu şi securitate; cercetare socio-economică şi umanistă.
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 Iasi, Romania, Iasi, Iasi
Telefon: 0232201010
Fax: 0232201121
E-mail: rectorat@uaic.ro
Website: www.uaic.ro