Cercetator stiintific, doctorand, Proiect

Descriere scurtă:
Institutul de Chimie "Coriolan Dragulescu" scoate la concurs un post de cercetator stiintific, doctorand in cadrul Proiectului PN-III-P4-PCE-2021-0089

Data publicării: 28 Iunie 2022

Data limită: 29 Iulie 2022
Anunțul: Cercetator_stiintific_doctorand_Proiect_ ⇓
Angajator: INSTITUTUL DE CHIMIE "CORIOLAN DRAGULESCU"
Institutul de Chimie "CORIOLAN DRAGULESCU" din Timisoara este un Institut al Academiei Romane (ICT) îşi are originea în Secţia de Chimie a Bazei de Cercetări Timişoara a Academiei Române(1953). Personalul de înaltă calificare, abordarea temelor importante în domeniu, precum şi baza materială, au condus la înfiinţarea Centrului de Chimie (CC), instituţie cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei Chimice între anii 1974-1990. În această perioadă, activitatea CC are caracter aplicativ, orientat spre asimilarea de produse şi elaborarea de tehnologii, acestea fiind reflectate în cca 210 brevete de invenţie. În prezent, ICT cuprinde 3 secţii a căror activitate este orientată spre obţinerea de compuşi noi cu proprietăţi şi relevanţă în ştiinţa materialelor cum sunt: catalizatori, hibrizi organici - anorganici, polimeri organici şi anorganici, săruri, oxizi şi compuşi supramoleculari. Institutul are laboratoare cu o dotare adecvată realizării de sinteze, de analize elementale şi de studiu a proprietaţilor electro-optice, termice şi catalitice. ICT este implicat în proiecte europene şi naţionale, şi are o bună vizibilitate internaţională, exprimată prin factorul de impact cumulat al lucrărilor publicate în reviste prestigioase, numărul de citări, vizite ale unor personalităţi din ţară şi străinătate, organizarea de manifestări ştiinţifice cu participare internaţională şi schimburi reciproce de cercetători în scopul realizării unor stagii de cercetare. ICT este instituţie organizatoare de doctorat, în cadru şcolii de doctorat a Academiei Române, SCOSAR.
Adresa: Bv. Mihai Viteazu , nr. 24, Timisoara, 300223, Timisoara, Timis
Telefon: 0256491818
Fax: 0256491824
E-mail: ict@acad-icht.tm.edu.ro
Website: http://acad-icht.tm.edu.ro