Cercetător științific - 1 post

Descriere scurtă:
Universitatea Babeş-Bolyai organizează concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific, vacant în cadrul proiectului ERC Starting Grant 948152, cu titlul Note-Taking and Notebooks as Channels of Medieval Academic Dissemination across Europ

Data publicării: 23 Iunie 2022

Data limită: 08 Iulie 2022
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_1_post_4677.pdf ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro