Cercetător ştiinţific (CS)

Descriere scurtă:
Proiect Cluster de excelență pentru cercetarea interdisciplinară a patrimoniului material și imaterial în cadrul Universității din București (ACCENT), cod PNIII-1.2PDI-PFE-C1-2021, contract nr. 41PFE/30.12.2021

Data publicării: 03 Iunie 2022

Data limită: 29 Iunie 2022
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_CS__2892.pdf ⇓
Angajator: Universitatea din București
Direcția Managementul Programelor de Cercetare implementează strategia Universităţii din Bucureşti referitoare la activitatea de cercetare, oferind suport pentru obținerea finanțării și pentru protejarea și valorificarea rezultatelor cercetării.
Adresa: Bulevardul Mihail Kogalniceanu, Nr.36-46, Sector 5., București, Bucuresti
Telefon: 0213077378
Fax: București
E-mail: monica.sarbu@cdi.unibuc.ro
Website: http://www.unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie