Tehnician energetician/electrician

Descriere scurtă:
Absolvent de studii medii sau postliceale; - Abilităţi organizatorice şi de comunicare ; capacitatea de a colabora şi de a lucre în echipă; -Cunoaşterea limbii romane la nivel avansat; -Cunoaşterea limbii engleze la nivel mediu;

Data publicării: 18 Mai 2022

Data limită: 31 Mai 2022
Anunțul: Tehnician_energetician_electrician_5577 ⇓
Angajator: Universitatea Ovidius din Constanta
Universitatea Ovidius din Constanta este o instituție publica de învățământ superior înființată in 1961 și transformata în universitate multidisciplinară în 1990. Cu programe de studii in toate cele trei cicluri universitare (licență/masterat/doctorat), cu aproape 15000 de studenți și peste 1000 de cadre didactice, de cercetare și administrative, UOC este cea mai mare universitate din Uniunea Europeana la Marea Neagra. Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologica și inovarea constituie o componentă esențială în misiunea universității. In UOC există programe de cercetare în derulare finanțate din fonduri publice naționale și europene și surse private. Domeniile de interes sunt diverse, de la științe medicale și ale vieții la științe aplicate și inginerie, de la științe sociale la științe umaniste și arte.
Adresa: B-dul Mamaia 124, Constanta, Constanta
Telefon: 0241606407
Fax: 0241606467
E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro
Website: www.univ-ovidius.ro