1 post doctorand, PN-III-P2-2.1-PED-2019-4972, PHONIC-H

Descriere scurtă:
Universitatea „Alexandru loan Cuza" din lasi anuntä organizarea concursului pentru ocuparea unui post de doctorand, poz. 8, pe perioadä determinatä (pe durata derulärii proiectului), cu timp de lucru partial de 1 orä/zi, în cadrul Proiectului de c

Data publicării: 12 Mai 2022

Data limită: 26 Iunie 2022
Anunțul: 1_post_vacant_doctorand_proiect_PHONIC_H ⇓
Angajator: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost fondată în anul 1860 şi în prezent este o instituţie de cercetare avansată şi educaţie. Funcţiile Universităţii sunt: cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată; educaţia academică şi formarea profesională; menţinerea şi extinderea colecţiilor de „bunuri” ştiinţifice şi culturale (muzee, biblioteci, Grădina Botanică şi staţiunile didactice şi de cercetare); transferul de cunoştinţe pentru dezvoltarea economico-socială. Domenii de cercetare: TIC; energie; mediu; sănătate; agricultură, siguranţă şi securitate alimentară; biotehnologii; materiale, procese şi produse inovative; spaţiu şi securitate; cercetare socio-economică şi umanistă.
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 Iasi, Romania, Iasi, Iasi
Telefon: 0232201010
Fax: 0232201121
E-mail: rectorat@uaic.ro
Website: www.uaic.ro