Cercetător ştiinţific (postdoctorand) - 1 post, 8 or

Descriere scurtă:
Postul de cercetător științific este cu normă întreagă. Candidatul care va reuși la concurs va deveni membru al echipei coordonate de Dana Jalobeanu și va lucra împreună cu echipa de cercetători și studenți, investigând forme de înregistrar

Data publicării: 01 Februarie 2022

Data limită: 02 Martie 2022
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_postdoctorand_1_pos ⇓
Angajator: Institutul de Cercetări al Universității din București, Secțiunea de Știiințe Umaniste
Misiunea noastră este încurajarea cercetării de performanță în domeniul științelor umaniste. Prin proiectele sale, instititutul urmărește racordul cercetării românești cu rețelele internaționale de performanță din domenii precum istorie, filologie, filosofie, teologie și studii religioase. Pe lângă cercetarea fundamentală, institutul urmărește și stimularea proiectelor de cercetare internaționale de tip interdisciplinar.
Adresa: Str. Dimitrie Brandza, nr. 1, 060102, București, Bucuresti
Telefon: 021 310843
Fax: București
E-mail: humanities@icub.unibuc.ro
Website: icub.unibuc.ro