Cercetător științific - 1 post

Descriere scurtă:
UBB organizează concurs pentru ocuparea postului de Cercetător stiintific, vacant în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-0454 - Contributii la teoria silting, pe perioadă determinată (stabilită conform cererii de finanțare a proiectului și g

Data publicării: 14 Septembrie 2021

Data limită: 29 Septembrie 2021
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_1_post_0925.pdf ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro