2 Posturi asistent cercetare stiintifica

Descriere scurtă:
Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni scoate la concurs 2 posturi de Asistent de cercetare științifică, dintre care unul în cadrul proiectului de cercetare „SISTEM COMPLEX DE VALORIFICARE INTEGRALĂ A UNOR

Data publicării: 13 Septembrie 2021

Data limită: 12 Octombrie 2021
Anunțul: 2_Posturi_asistent_cercetare_stiintifica ⇓
Angajator: Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni
SCDCPN Dabuleni functioneaza in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Bucuresti. Are sediul in comuna Dabuleni, judetul Dolj, pe Drumul National - Bechet-Corabia, la 75 km de Craiova si 40 km de Corabia. Istoricul unitatii de cercetare: Primele cercetari pe solurile nisipoase au luat amploare in anul 1959, prin infiintarea Centrului experimental in comuna Bechet, judetul Dolj, care a avut ca obiectiv principal valorificarea nisipurilor cu plante de cultura. Aflata sub conducerea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" – Bucuresti, unitatea a cunoscut o dezvoltare continua, devenind in anul 1965 Statiunea Experimentala pentru Valorificarea Nisipurilor, iar in anul 1970 Statiunea de Cercetari pentru Ameliorarea Nisipurilor, cu sediul la Bechet. Din anul 1975, ca o recunoastere a rezultatelor, activitatea de cercetare a capatat caracter national, denumirea unitatii devenind Statiunea Centrala de Cercetari pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri, cu sediul in Dabuleni, judetul Dolj. Prin HG 1881/2005, s-a infiintat Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni, prin reorganizarea Statiunii Centrale de Cercetari pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri si fuzionarea cu Statiunea de Cercetare si Productie a cartofului Marsani. Prin legea 45/20.03.2009, privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Bucuresti si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, unitatea a luat denumirea de Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni, institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in localitatea Dabuleni, in subordinea si coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" – Bucuresti. Domeniul activitatii de cercetare: SCDCPN Dabuleni si-a desfasurat si isi desfasoara activitatea, in principal, in zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei, soluri cu textura grosiera, continut de argila coloidala sub 12 % si de humus redus (0,1-1,6%). Solurile nisipoase au o fertilitate naturala scazuta, fiind slab aprovizionate cu azot si fosfor si mediu aprovizionate cu potasiu. Din punct de vedere climatic, zona solurilor nisipoase din stânga Jiului este incadrata, dupa Köppen, in provincia climatica CFax, având un pronuntat caracter continental cu usoara influenta mediteraneana, ce se manifesta printr-o uscaciune accentuata in lunile iulie - septembrie si o cantitate normala de precipitatii in lunile mai si iunie. Temperatura medie anuala este de 11,1 oC. Media multianuala a precipitatiilor este 548 mm, fiind repartizate neuniform pe luni si cu variatii mari de la un an la altul. Domeniile prioritare ale activităţii de cercetare sunt: Ameliorarea solurilor nisipoase, Ameliorarea plantelor specifice climatului arid: fasoliţa, arahidele, pepenii verzi; Elaborarea tehnologiilor de cultivare la plantele agricole şi horticole. Unitatea dispune de un puternic Sector de Dezvoltare pentru demonstrarea rezultatelor obţinute în cercetare. Rezultate obtinute in cercetare: SCDCPN Dabuleni promovează cercetarea fundamentală și aplicată prin abordarea soluțiilor economice, ecologice și originale pentru a spori vizibilitatea internațională a cercetării românești și transferarea ulterioară a rezultatelor acesteia în practica socio-economică. Este o unitate de cercetare de prestigiu acreditată de Agenția Națională pentru Cercetare Științifică, recunoscută la nivel național și internațional prin numeroase programe de cercetare la care a participat. A participat la peste 44 de proiecte în cadrul diferitelor programe naționale de cercetare (Oeizont 2000, RELANSIN, AGRAL, CEEX, PNCDI, ADER 2020), 1 proiect bilateral de cooperare România-China și un acord de cooperare cu Coreea de Sud. În prezent, în cadrul programului ADER 2020 coordonează proiectul ADER2.2.2., având ca obiectiv promovarea cartofului dulce în România și este partener în 9 proiecte, contractate cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și 2 proiecte complexe, coordonate de Ministerul Cercetării și Inovării. Rezultatele de cercetare obtinute au constituit baza stiintifica pentru construirea sistemului de irigatie Sadova-Corabia cu o suprafata de 80.000 hectare. Pentru stabilirea speciilor de plante, a soiurilor si hibrizilor care au o adaptabilitate buna la conditiile pedoclimatice ale zonelor cu soluri nisipoase s-au studiat 243 de specii cu peste 2000 de soiuri si hibrizi. În acelasi timp, in preocuparile cercetatorilor s-a aflat crearea de soiuri la plantele specifice solurilor nisipoase, care sunt mai putin pretentioase la fertilitatea solului si rezistente la seceta. Astfel, s-au omologat trei soiuri de pepeni verzi (De Dabuleni, Dulce de Dabuleni și Oltenia), trei soiuri de arahide (Viorica, Dabuleni, Viviana) si 3 soiuri de fasolita (Aura26, Ofelia si Doljana). Rezultatele cercetărilor obţinute se racordează la priorităţile şi obiectivele specifice ariei europene de cercetare şi la politica naţională de protejare a mediului şi de dezvoltare a agriculturii, fiind publicate in carti, anale si reviste de specialitate (a se vedea site-ul: http://www.ccdcpndabuleni.ro;) Directiile de cercetare - dezvoltare prioritare ale SCDCPN Dabuleni: - elaborarea si perfectionarea tehnologiei de ameliorare si valorificar e a solurilor nisipoase, care sa asigure dezvoltarea durabila a agriculturii in aceste zone; - stabilirea masurilor agropedoameliorative si fitotehnice de combatere a efectelor aridizarii in zonele cu soluri nisipoase; - stabilirea sortimentului de plante si creerea de genotipuri la unele specii de plante (arahide, fasolita, sorg, fasole de gradina, pepeni verzi si pepeni galbeni) adaptate la conditiile specifice de cultivare de pe solurile nisipoase; - perfectionarea tehnologiilor de cultivare a speciilor care valorifica eficient conditiile ecologice din zonele cu nisipuri si soluri nisipoase; - dezvoltarea cercetarilor de agrochimie, biochimie si fiziologie pentru fundamentarea noilor tehnologii; - valorificarea eficienta a resurselor climatice, cu precadere a potentialului termic deosebit de ridicat, prin tehnologii care sa permite obtinerea de productii extratimpurii si timpurii; - managementul culturilor pe solurile nisipoase (rotatia culturilor, sistemul de fertilizare, desimea optima, lucrarile solului, utilizarea eficienta a apei de irigatii); - elaborarea si fundamentarea unui sistem integrat de prevenire si combatere a agentilor patogeni, daunatorilor si buruienilor din culturile de pe solurile nisipoase in condiþiile prevenirii poluarii solului si produselor; - stabilirea calitãtii si valorificarea productiei agricole obtinuta pe solurile nisipoase; - protectia ecosistemelor din zonele cu soluri nisipoase; - managementul exploatatiilor agricole si marketingul produselor agricole obtinute in zonele cu soluri nisipoase. Infrastructura de cercetare-dezvoltare (https://erris.gov.ro/RESEARCH--DEVELOPMENT-CENTER) Sectorul de Cercetare al SCDCPN Dabuleni dispune de câmpuri experimentale pe o suprafata de 40 ha, laboratoare, dotate corespunzător pentru efectuarea tuturor determinărilor și respectiv a analizelor chimice si de fiziologia plantelor, casa de vegetatie, sera inmultitor, uscator de arahide, crama pentru microvinificatie, oficiu de calcul, laborator foto, instalatie de fertilizare cu ingrasaminte lichide cu apa de irigatie, sector mecanic si o “parcela muzeu” cu nisipuri in starea lor naturala pentru conservarea biodiversitatii. Pentru a atinge obiectivele de cercetare, lucrează în prezent 8 cercetători cu titlul științific de doctor în știință și 5 cercetători științifici. Rezultatele cercetării sunt legate de prioritățile și obiectivele specifice ale spațiului european de cercetare. Rezultatele cercetărilor obținute în perioada 1959-2017 se reflectă în: 14 cărți, 653 publicații științifice, 19 anale, 2 volume de omagiu, 327 articole publicate în reviste profesionale, 559 comunicări științifice, 32 tehnologii ale plantelor în solurile nisipoase Anual se produc cantitati apreciabile de seminte de grâu, secara, soia, floarea-soarelui, porumb, lucerna, pepeni verzi, legume etc. În acelasi timp sectorul de dezvoltare produce pentru comercializare, importante cantitati de fructe, legume si struguri.Activitatea de dezvoltare are ca scop principal producerea si livrarea catre cultivatorii agricoli de material saditor pomicol si viticol si de seminte din categorii biologice superioare.
Adresa: str. Petre Banita, nr. 217, Calarasi, jud. Dolj, Calarasi, Dolj
Telefon: 0251334402
Fax:
E-mail: ccdcpndabuleni@yahoo.com
Website: http://www.ccdcpndabuleni.ro