Asistent cercetare științifică

Descriere scurtă:
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cu sediul în orașul Măgurele, str. Călugăreni nr. 12, județul Ilfov, cod poștal 077125, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 3 posturi ASISTENT CERCETARE ȘTI

Data publicării: 10 Septembrie 2021

Data limită: 07 Octombrie 2021
Anunțul: Asistent_cercetare_tiin_ific__0071.pdf ⇓
Angajator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP)
INCDFP este persoana juridica romana infiintat in baza HG.1313/1996 , isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica si a Regulamentului de organizare si functionare aprobat prin HG.1947/2004. Obiectivele generale ale Institutului sunt urmatoarele: 1. Desfasurarea activitatii de cercetare-dezvoltare in cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare. 2. Desfasurarea activitatii de elaborare de standarde in domeniul zonarii si microzonarii seismice a localitatilor dens populate. 3. Desfasurarea activitatilor de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica privind elaborarea de studii si cercetari de amplasament seismic pentru centrale nuclearo-electrice si pentru alte obiective de importanta nationala, precum baraje, constructii militare, poduri, spitale, scoli si alte asemenea. 4. Desfasurarea de activitati de cercetare pentru realizarea planurilor sectoriale si a programelor nucleu in domeniul fizicii Pamantului. 5. Efectuarea de activitati in cadrul programelor internationale de cercetare –dezvoltare. 6. Efectuarea de activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare, desfasurate in domeniul propriu de activitate, cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare dezvoltare si dupa caz cu autorizarea institutiilor abilitate.
Adresa: Strada Calugareni nr.12, CP - MG2 o77125, Magurele, Ilfov
Telefon: 0214050670
Fax: 0214050673
E-mail: contact@infp.ro; office@infp.ro
Website: www.infp.ro