Cercetători Științifici (ACS, CS, CS III)

Descriere scurtă:
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București organizează concurs, în data de 08.11.2021, ora 10:00 proba scrisă, în condițiile Legii 319/2003, pentru ocuparea unor posturi de cercetătorii, pe perioadă nedetermi

Data publicării: 07 Septembrie 2021

Data limită: 06 Octombrie 2021
Anunțul: Cercet_tori_tiin_ifici_ACS_CS_CS_III__26 ⇓
Angajator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului
INCDPM este o institutie de top in domeniul ingineriei si protectiei mediului, avand o experienta de peste 60 de ani in activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica. Portofoliul de cercetare cuprinde evaluarea si reducerea impactului pericolelor naturale si antropice, evaluarea impactului schimbarilor climatice, efectuarea de simulari numerice si prognoze, producerea energiilor regenerabile etc. Viziunea noastra este de a dezvolta o comunitate recunoscuta de specialisti in stiinta mediului, sustinuta de o baza tehnico-stiintifica puternica si de un proces eficient de management, care poate sa contribuie la sanatatea mediului si sa ofere oportunitati educationale bazate pe cercetare.
Adresa: Splaiul Independentei nr.294, sector 6, cod 060031, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: 0213052600
Fax: 0213182001
E-mail: incdpm@incdpm.ro
Website: www.incdpm.ro