PN-III-P1-1.1-TE-2019-0229, post doctorand, CASH

Descriere scurtă:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de DOCTORAND, pe perioadă determinată (15.11.2021-31.10.2022), timp de lucru parțial, 20 ore/lună, în cadrul proiectului de cercetare c

Data publicării: 23 August 2021

Data limită: 02 Octombrie 2021
Anunțul: PN_III_P1_1_1_TE_2019_0229_post_doctoran ⇓
Angajator: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost fondată în anul 1860 şi în prezent este o instituţie de cercetare avansată şi educaţie. Funcţiile Universităţii sunt: cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată; educaţia academică şi formarea profesională; menţinerea şi extinderea colecţiilor de „bunuri” ştiinţifice şi culturale (muzee, biblioteci, Grădina Botanică şi staţiunile didactice şi de cercetare); transferul de cunoştinţe pentru dezvoltarea economico-socială. Domenii de cercetare: TIC; energie; mediu; sănătate; agricultură, siguranţă şi securitate alimentară; biotehnologii; materiale, procese şi produse inovative; spaţiu şi securitate; cercetare socio-economică şi umanistă.
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 Iasi, Romania, Iasi, Iasi
Telefon: 0232 201024
Fax: 0232 201382
E-mail: rectorat@uaic.ro
Website: www.uaic.ro