PN-III-P2-2.1-PED-2019-4513, post vacant Tehnician (M)

Descriere scurtă:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează concurs, conf. HG 286/2011 şi H.G. 1027/2014, pentru ocuparea postului contractual, temporar vacant, de Tehnician (M), perioadă determinată (pe durata derulării proiectului), timp de lucru

Data publicării: 15 Iunie 2021

Data limită: 22 Iunie 2021
Anunțul: Tehnician_M_2_fractiuni_de_norma_PED_373 ⇓
Angajator: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost fondată în anul 1860 şi în prezent este o instituţie de cercetare avansată şi educaţie. Funcţiile Universităţii sunt: cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată; educaţia academică şi formarea profesională; menţinerea şi extinderea colecţiilor de „bunuri” ştiinţifice şi culturale (muzee, biblioteci, Grădina Botanică şi staţiunile didactice şi de cercetare); transferul de cunoştinţe pentru dezvoltarea economico-socială. Domenii de cercetare: TIC; energie; mediu; sănătate; agricultură, siguranţă şi securitate alimentară; biotehnologii; materiale, procese şi produse inovative; spaţiu şi securitate; cercetare socio-economică şi umanistă.
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 Iasi, Romania, Iasi, Iasi
Telefon: 0232 201024
Fax: 0232 201382
E-mail: rectorat@uaic.ro
Website: www.uaic.ro