CS, PN-III-P1-1.1-TE-2019-1699, PSIHOLOGIE

Descriere scurtă:
Concursul pentru ocuparea postului vacant de cercetător științific - CS, pe perioadă determinată (12 luni), timp de lucru parțial, 4ore/zi, în cadrul proiectului „Cum se realizează transformarea sensorial-motrică a informației tactile pentru a

Data publicării: 27 Aprilie 2021

Data limită: 30 Mai 2021
Anunțul: CS_PN_III_P1_1_1_TE_2019_1699_PSIHOLOGIE ⇓
Angajator: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost fondată în anul 1860 şi în prezent este o instituţie de cercetare avansată şi educaţie. Funcţiile Universităţii sunt: cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată; educaţia academică şi formarea profesională; menţinerea şi extinderea colecţiilor de „bunuri” ştiinţifice şi culturale (muzee, biblioteci, Grădina Botanică şi staţiunile didactice şi de cercetare); transferul de cunoştinţe pentru dezvoltarea economico-socială. Domenii de cercetare: TIC; energie; mediu; sănătate; agricultură, siguranţă şi securitate alimentară; biotehnologii; materiale, procese şi produse inovative; spaţiu şi securitate; cercetare socio-economică şi umanistă.
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 Iasi, Romania, Iasi, Iasi
Telefon: 0232 201024
Fax: 0232 201382
E-mail: rectorat@uaic.ro
Website: www.uaic.ro