ACS - 1 post vacant - proiect RADIOACTIVE-IBEE

Descriere scurtă:
Participarea la realizarea activităților de cercetare prevăzute în planul de realizare a proiectului “Detector inteligent pentru particule radioactive răspândite pe arii geografice mari” - RADIOACTIVE-IBEE, cod proiect PN-III-P2-2.1-PED-2019-422

Data publicării: 12 Aprilie 2021

Data limită: 12 Mai 2021
Anunțul: ACS_1_post_vacant_proiect_RADIOACTIVE_IB ⇓
Angajator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi
Domenii principale de cercetare-dezvoltare: 1. Materiale magnetice avansate cu proprietăţi şi structuri speciale: cristaline, amorfe, nanocristaline/nanostructurate, nanocompozite, nano- și microdimensionate (nano- și microfire magnetice; nano- și micropulberi magnetice, incluzȃnd materiale mezoporoase și nanocompozite funcționalizate pentru aplicații bio-medicale; straturi subțiri multistrat și noi aspecte privind proprietǎțile de magnetotransport ale acestora); noi tipuri de materiale masive amorfe, nanocristaline și/sau nanocompozite; 2. Aplicaţii pe bază de materiale avansate: senzori şi reţele de senzori magnetici, actuatori, traductori, sisteme de măsură (noi tipuri de senzori pentru aplicații biomedicale; noi tipuri de senzori și actuatori magnetoelastici; senzori de cȃmp magnetic pe bazǎ de noi materiale magnetice și fenomene de magnetotransport); 3. Aplicaţii pe bază de noi fenomene magnetice și electromagnetice: tehnici de control nedistructiv, magnetometrie (noi tipuri de senzori și rețele de senzori pentru control nedistructiv).
Adresa: Bulevard D. Mangeron nr. 47, CP 833, OP 3, 700050 Iaşi, Iasi, Iasi
Telefon: 0232430680
Fax: 023231132
E-mail: ccozma@phys-iasi.ro
Website: http://www.phys-iasi.ro/