PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0175, 1 post Masterand, pe perio

Descriere scurtă:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de MASTERAND, pe perioadă determinată (până la 09.10.2022), timp de lucru parțial, 4 ore/zi, în cadrul proiectului de cercetare cu tit

Data publicării: 07 Aprilie 2021

Data limită: 22 Mai 2021
Anunțul: PN_III_P4_ID_PCCF_2016_0175_1_post_Maste ⇓
Angajator: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost fondată în anul 1860 şi în prezent este o instituţie de cercetare avansată şi educaţie. Funcţiile Universităţii sunt: cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată; educaţia academică şi formarea profesională; menţinerea şi extinderea colecţiilor de „bunuri” ştiinţifice şi culturale (muzee, biblioteci, Grădina Botanică şi staţiunile didactice şi de cercetare); transferul de cunoştinţe pentru dezvoltarea economico-socială. Domenii de cercetare: TIC; energie; mediu; sănătate; agricultură, siguranţă şi securitate alimentară; biotehnologii; materiale, procese şi produse inovative; spaţiu şi securitate; cercetare socio-economică şi umanistă.
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 Iasi, Romania, Iasi, Iasi
Telefon: 0232 201024
Fax: 0232 201382
E-mail: rectorat@uaic.ro
Website: www.uaic.ro