Asistenţi de cercetare științifică/cercetător şti

Descriere scurtă:
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, angajează 5 asistenţi de cercetare științifică/cercetător ştiinţific pe perioada determinată, până la data de 30 septembrie 2022, cu normă

Data publicării: 01 Aprilie 2021

Data limită: 27 Aprilie 2021
Anunțul: Asisten_i_de_cercetare_tiin_ific_cercet_ ⇓
Angajator: IFIN-HH
Institut national de cercetare-dezvoltare in domeniul fizica si inginerie nucleara
Adresa: Str. Reactorului, nr. 30, Magurele, Ilfov
Telefon: 0214042300
Fax: 0214574440
E-mail: resum@nipne.ro
Website: www.ifin.ro