1 post Asistent de cercetare stiintifica

Descriere scurtă:
. Cercetarea se concentrează pe elaborarea și realizarea de modele experimentale de izolare, purificare, menținere în cultură și caracterizare a celulelor izolate din tumori primare și presupune folosirea unor metode și tehnici de biologie celular

Data publicării: 19 Ianuarie 2021

Data limită: 12 Februarie 2021
Anunțul: 1_post_Asistent_de_cercetare_stiintifica ⇓
Angajator: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" desfăşoară activităţi de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei. Pentru îndeplinirea rolului său, INCDMM "Cantacuzino" desfășoară activități de cercetare fundamentală și aplicată în domeniile microbiologie, parazitologie, entomologie, imunologie, biotehnologie.
Adresa: Splaiul Independenței nr 103, Sector 5, București, București, Bucuresti
Telefon: 0213069100
Fax:
E-mail: office@cantacuzino.ro
Website: http://cantacuzino.mapn.ro/