Cercetător științific (cercetător postdoctoral)

Descriere scurtă:
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță scoaterea la concurs a unui post de cercetător științific (cercetător postdoctoral) în cadrul proiectului „Politicile (re)denumirilor stradale: geografii simbolice și spații identitare în Româ

Data publicării: 08 Ianuarie 2021

Data limită: 11 Februarie 2021
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_cercet_tor_postdoct ⇓
Angajator: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este o universitate dinamică, iar aceasta se observă în întreaga sa istorie, edificată pe tradiția celor 230 de ani de învățământ superior sibian. Promovând valori precum spiritul antreprenorial și inovator, cercetarea de calitate și deschiderea, ULBS își încurajează studenții să-și dezvolte creativitatea și potențialul, pregătindu-i și sprijinindu-i pentru dezvoltarea unei cariere de succes.
Adresa: Bd-ul Victoriei nr.10, Sibiu, 550024, România, Sibiu, Sibiu
Telefon: 0269216062
Fax:
E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro
Website: ulbsibiu.ro