Asistent cercetare

Descriere scurtă:
Asistent Cercetare in cadrul grantului 351PED/2020: Sine qua non: calibration of radiocarbon ages and correction of the freshwater reservoir effect in Southeastern Romania, desfasurat in cadrul Universitatii Bucuresti, ICUB, Divizia Archaeosciences.

Data publicării: 20 Decembrie 2020

Data limită: 15 Ianuarie 2021
Anunțul: Asistent_cercetare_2983.pdf ⇓
Angajator: Universitatea din Bucuresti
Universitatea din București promovează activitatea de cercetare fundamentală și aplicată, inter- și trans-disciplinară, în concordanță cu prioritățile naționale (Strategia Națională de CDI 2014-2020) și europene (Europe 2020 Strategy), urmărind oferirea de soluții viabile și servicii pentru societate și economie.
Adresa: Sos. Panduri Nr.90, Sector 5, Bucuresti, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: 0213054663
Fax:
E-mail: oana.ciortan@cdi.unibuc.ro
Website: http://www.unibuc.ro