Cercetător consultant - conducător de doctorat

Descriere scurtă:
Institutul de Matematică Simion Stoilow al Academiei Române anunţă organizarea concursului privind ocuparea unui post de cercetător consultant - conducător de doctorat, domeniul matematică-informatică, norma 3 ore pe lună, perioadă determinată

Data publicării: 24 Septembrie 2020

Data limită: 16 Octombrie 2020
Anunțul: Cercet_tor_consultant_conduc_tor_de_doct ⇓
Angajator: Institutul de Matematica "Simion Stoilow" al Academiei Romane
Institut de cercetare al Academiei Romane
Adresa: Calea Grivitei 21, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: (+40) (0) 21 319 65 06
Fax: (+40) (0) 21 319 65 05
E-mail: cristodor.ionescu@imar.ro
Website: www.imar.ro