Geolog (masterand) - 1 post

Descriere scurtă:
UBB anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului de geolog – student masterand, vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P1-1.1-TE-2019-1908, nr. contract TE 63, având titlul “Geochimia emisiilor de gaz din mediul vulcano-tectonic al

Data publicării: 08 Septembrie 2020

Data limită: 25 Septembrie 2020
Anunțul: Geolog_masterand_1_post_8115.pdf ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro