Asistent cercetare știinţifică (doctorand) - 1 post

Descriere scurtă:
UBB anunţă organizarea concursului privind ocuparea în cadrul contractului de cercetare cod PROMYS, nr. Contract IZ11Z0_166543 având titlul MIO-enzyme toolbox for the synthesis of non-natural amino acids pentru următorul post vacant

Data publicării: 07 Septembrie 2020

Data limită: 21 Septembrie 2020
Anunțul: Asistent_cercetare_tiin_ific_doctorand_1 ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro