Licentiat stiinte exactePN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 P3

Descriere scurtă:
Licențiat în științe exacte: – 1 post Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi) Perioada angajării: determinată 16.10.2020–31.12.2020 Data la care are loc concursul: 1 octombrie 2020 Ora: 11.00 Locul desfășurării concursului: sediul IMT Bu

Data publicării: 20 August 2020

Data limită: 21 Septembrie 2021
Anunțul: Licentiat_stiinte_exactePN_III_P1_1_2_PC ⇓
Angajator: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
IMT București funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară si are drept scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, elaborare de strategii, servicii ştiinţifice, microproducţie, inovare si transfer tehnologic, formare şi specializare profesională în domeniile: micro- si nanotehnologii (inclusiv materiale şi procese specifice), micro-nanosisteme, micro-nano-bio-sisteme, micro- şi nanoelectronică si fotonică. Principalele realizări științifice ale IMT București s-au remarcat de-a lungul timpului în domeniile bio-nano, RF-MEMS şi fotonică, colaborarea cu firme multinaționale, participarea institutului în cadrul proiectelor naționale şi internaționale (FP7, ENIAC, ERANET, COST). Potrivit Raportului CE privind Inovarea în Europa din iunie 2011, IMT se situează pe primul loc între institutele naţionale în ceea ce priveşte participarea la programele europene.
Adresa: Str.Erou Iancu Nicolae Nr.126 A, Voluntari, Ilfov
Telefon: 0212690770
Fax:
E-mail: resurse.umane@imt.ro