Asistent de Cercetare Științifică

Descriere scurtă:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării organizează concurs pentru 2 posturi de Asistent de Cercetare Stiințifică - ACS, în cadrul proiectului KTAutoComp, Cod SMIS 105552, POC-A1-A1.2.3-G-2015

Data publicării: 10 Iulie 2019

Data limită: 09 August 2019
Anunțul: Asistent_de_Cercetare_tiin_ific__9021.pd ⇓
Angajator: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii - INCDMTM Bucure
Activitatea INCDMTM se axează pe trei mari direcţii: 1. Cercetare-Dezvoltare-Inovare: - realizarea de echipamente şi instalaţii mecatronice inteligente de măsurare pentru mărimi neelectrice (presiuni, temperaturi, mase, forţe, timp); - dezvoltarea de aparatură inteligentă de laborator (destinată cercetării ştiinţifice); ex: echipamente de monitorizare din domeniul geofizic şi seismologic; - conceperea de aparatură medicală şi biomedicală, mai ales din domeniul proteticii, a imagisiticii medicale, a implantologiei dentare şi a ortopediei; - crearea de aplicaţii robotice şi microrobotice; ex: roboţi pirotehnici telecomandaţi; - elaborarea de scule de mare productivitate, armate cu elemente dure şi extradure; - realizarea de materiale noi, tehnologii de bază şi neconvenţionale, standuri şi utilaje specifice domeniului; - acţiuni specifice procesului de transfer tehnologic şi valorificare a rezultatelor cercetării - elaborarea de strategii sectoriale, studii şi sondaje de piaţă, studii de fezabilitate, studii de diagnoză şi prognoză, sinteze tehnico-ştiinţifice; - realizarea de cercetări privind evoluţia domeniului pe plan mondial; - colaborarea la elaborarea de standarde naţionale şi de norme specifice domeniului, în vederea alinierii la reglementările internaţionale; - participarea şi organizarea de expoziţii şi manifestări de profil din ţară şi din străinătate; - editarea şi supravegherea de publicaţii din domeniu. 2. Asigurarea calităţii: - efectuarea de cercetări în domeniul ingineriei calităţii; - realizarea de sisteme informatizate de control şi asiguare a calităţii; - oferirea de consultanţă pentru implementarea managementului calităţii în unităţi industriale; - generarea de tehnologii şi proceduri pentru testarea şi investigare de laborator şi în procesele de producţie; - elaborarea de tehnici şi metode dedicate creşterii competitivităţii şi fiabilităţii produselor. 3. Activităţi conexe: - realizarea de modele experimentale şi prototipuri - prestări de servicii şi service pentru produse din profilul de activitate; - realizarea de soft-uri, prelucrări de date, activităţi de creare a bazelor de date; - formare şi specializare profesională pentru personalul propriu de cercetare-dezvoltare, incusiv cu studii medii, cursuri postuniversitare, conducere de doctorate în domeniul mecanicii fine şi a mecatronicii; - oferirea de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate agenţilor economici care solicită aceste servicii; - certificare de produse şi tehnologii şi conceperea de rapoarte de calitate.
Adresa: Sos. Pantelimon, nr.6-8, sector 2, București, Bucuresti
Telefon: 0212523068
Fax: 0212523437
E-mail: incdmtm@incdmtm.ro
Website: http://www.incdmtm.ro