Asistent cercetare științifică (postdoc)-1 post

Descriere scurtă:
UBB anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului de asistent cercetare științifică - postdoctorand, vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-2351, nr. contract 37/2018, având titlul “Fiinţa umană ca punct de turnur

Data publicării: 09 Iulie 2019

Data limită: 29 Iulie 2019
Anunțul: Asistent_cercetare_tiin_ific_postdoc_1_p ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro