2 posturi de cercetător științific III (CSIII)

Descriere scurtă:
2 posturi de cercetător științific III (CSIII) pe durată determinată (4-6 luni) în cadrul proiectului „Materiale fluorescente bazate pe derivați de fluoresceină” (cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0442nr. 89/2017)

Data publicării: 08 Iulie 2019

Data limită: 21 Iulie 2019
Anunțul: 2_posturi_de_cercet_tor_tiin_ific_III_CS ⇓
Angajator: Universitatea din București
Centrul de Cercetare de Chimie Anorganică Teoretică şi Aplicată
Adresa: str. Dumbrava Roşie nr. 23, sector 2, București, București, Bucuresti
Telefon: 0212103497
Fax:
E-mail: augustin.madalan@chimie.unibuc.ro