Asistent cercetare științifică - doctorand

Descriere scurtă:
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului Asistent cercetare științifică, post vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131, nr. contract PCCF 1/2019, având titlul „Limb

Data publicării: 04 Iulie 2019

Data limită: 24 Iulie 2019
Anunțul: Asistent_cercetare_tiin_ific_doctorand_6 ⇓
Angajator: Institutul de Cercetari Socio-Umane Sibiu
Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu a fost înfiinţat în anul 1956 cu scopul de a promova istoria şi cultura românilor şi a germanilor din Transilvania şi de a continua şi finaliza cercetările începute în urmă cu un veac. Printre obiectivele fundamentale ale institutului se înscriu studierea istoriei şi a specificului oraşelor din România în context european, aprofundarea cunoaşterii istoriei şi culturii româneşti şi germane din Transilvania, încadrarea specificului transilvănean în istoria şi cultura spaţiului românesc european, contribuţii la studierea particularităţilor naţionale şi zonale ale societăţii actuale.
Adresa: Bl. Victoriei nr. 40, Sibiu, Sibiu
Telefon: 0269/21260
Fax:
E-mail: secretariat@icsusib.ro
Website: www.icsusib.ro/