Cercetător stiintific 1 post

Descriere scurtă:
UBB- în calitate de Coordonator – anunţă organizarea concursului pentru ocuparea a 1 post de cercetător științific, din cadrul proiectului cu codul cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326, nr. Contract 49PCCDI din 01/03/2018, proiectului componente P4

Data publicării: 02 Iulie 2019

Data limită: 15 Iulie 2019
Anunțul: Cercet_tor_stiintific_1_post_9666.docx ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro