Cercetător stiintific 2 posturi

Descriere scurtă:
UBB-în calitate de Coordonator – anunţă organizarea concursului pentru ocuparea a 2 posturi de cercetător științific, din cadrul proiectului cu codul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326, nr. contract 49PCCDI din 01/03/2018, proiecte componente P1

Data publicării: 02 Iulie 2019

Data limită: 15 Iulie 2019
Anunțul: Cercet_tor_stiintific_2_posturi_9394.doc ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro