CONCURS - 2 posturi ACS pe proiectele PCE 45/2017, PCE

Descriere scurtă:
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată-INCEMC Timişoara, organizează concurs pentru: I. Laboratorul de Electrochimie şi PATLAB Bucureşti: 2 posturi Asistent Cercetare științifică si Economist II.

Data publicării: 27 Iunie 2019

Data limită: 26 Iulie 2019
Anunțul: CONCURS_5053.pdf ⇓
Angajator: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA - INCEMC - TI
INCEMC a fost înfiinţat prin HG nr. 1315/1996 şi are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, dezvoltarea tehnologică, consultantă, expertizare, elaborare de studii şi reglementări tehnice, obţinerea unor noi materiale, perfecţionarea specialiştilor, activităţi productive şi de comercializare, în electrochimie, chimie şi fizica materiei condensate, precum şi în domeniile interdisciplinare şi adiacente. Conform codificării (Ordin 337/2007)CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie.
Adresa: STR. DR. AUREL PAUNESCU PODEANU NR. 144, TIMISOARA, Timis
Telefon: 0256 222119
Fax: 0256 201382
E-mail: incemc@incemc.ro
Website: www.incemc.ro