Cercetător științific - 1 post

Descriere scurtă:
UBB anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului de Cercetator, vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131, nr. contract PCCF 1 / 2019, având titlul „Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități

Data publicării: 05 Iunie 2019

Data limită: 20 Iunie 2019
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_1_post_0605.pdf ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro