Asistent Cercetare Știinţifică (doctorand)- 1 post

Descriere scurtă:
UBB anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului de asistent cercetare stiințifică, vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P4-PCE-2016-0572, nr. Contract 182/2017, având titlul “O abordare computațională spre descifrarea structur

Data publicării: 05 Iunie 2019

Data limită: 19 Iunie 2019
Anunțul: Asistent_Cercetare_tiin_ific_doctorand_1 ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro