Cercetător știintific- 1 post

Descriere scurtă:
UBB anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului de Cercetator stiintific (cu experiență), vacant în cadrul proiectului cu cod: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0835, nr. contract 99/2017, având titlul:“Biomateriale nanostructurale pentru terapi

Data publicării: 05 Iunie 2019

Data limită: 25 Iunie 2019
Anunțul: Cercet_tor_tiintific_1_post_0205.pdf ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro