Post vacant de cercetător ştiinţific – CS,PN-III-P

Descriere scurtă:
Post vacant de cercetător ştiinţific – CS, pe perioadă determinată (pe durata derulării proiectului), cu timp de lucru parțial de 4 ore/zi, în cadrul Proiectului de cercetare cu titlul „Modificări conformaţionale ale peptidelor în prezenţ

Data publicării: 14 Mai 2019

Data limită: 24 Iunie 2019
Anunțul: PN_III_P4_ID_PCE_2016_0376_contract_de_f ⇓
Angajator: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost fondată în anul 1860 şi în prezent este o instituţie de cercetare avansată şi educaţie. Funcţiile Universităţii sunt: cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată; educaţia academică şi formarea profesională; menţinerea şi extinderea colecţiilor de „bunuri” ştiinţifice şi culturale (muzee, biblioteci, Grădina Botanică şi staţiunile didactice şi de cercetare); transferul de cunoştinţe pentru dezvoltarea economico-socială. Domenii de cercetare: TIC; energie; mediu; sănătate; agricultură, siguranţă şi securitate alimentară; biotehnologii; materiale, procese şi produse inovative; spaţiu şi securitate; cercetare socio-economică şi umanistă.
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 Iasi, Romania, Iasi, Iasi
Telefon: 0232 201024
Fax: 0232 201382
E-mail: rectorat@uaic.ro
Website: www.uaic.ro