Asistent Cercetare Știinţifică (doctorand)- 1 post

Descriere scurtă:
UBB anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului de Asistent cercetare științifică (doctorand), vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-0814, nr. Contract 113/2018, având titlul “Studii privind efectele schimbărilor

Data publicării: 14 Mai 2019

Data limită: 28 Mai 2019
Anunțul: Asistent_Cercetare_tiin_ific_doctorand_1 ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro