Asistent de Cercetare Științifică

Descriere scurtă:
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București, organizează concurs de ocupare a 1 post vacant de Asistent de Cercetare Științifică - ACS – specializare entomologie, personal contractual, contract de durată determinată,

Data publicării: 25 Aprilie 2019

Data limită: 27 Mai 2019
Anunțul: Asistent_de_Cercetare_tiin_ific__1854.do ⇓
Angajator: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor a fost infiintat ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ”Gheorghe Ionescu Sisesti” (ASAS), in baza Hotarârii Guvernului nr. 1881/2005 privind infiintarea unor institute si centre de cercetare-dezvoltare agricola prin reorganizarea unor institute, centre, statiuni si societati comerciale de cercetare si productie agricola – Anexa 11, prin reorganizarea Centrului de Cercetari pentru Protectia Plantelor (desfiintat prin efectul actului normativ).
Adresa: Bd. Ion Ionescu de la Brad, Nr.8, Sector 1, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: 269.32.31
Fax: Bucuresti
E-mail: secretariat_general@icdpp.ro;
Website: www.icdpp.ro