Post vacant: cercetător științific postdoctoral (cod

Descriere scurtă:
Descriere: Pentru implementarea proiectului "Sud-estul Transilvaniei în perioada romană târzie: identități, interacțiune și integrare după părăsirea Daciei romane" (PN-III-P4-ID-PCE-2016-0352) în cadrul Muzeului Național al Carpaților Răsăr

Data publicării: 04 Aprilie 2019

Data limită: 19 Aprilie 2019
Anunțul: Post_vacant_cercet_tor_tiin_ific_postdoc ⇓
Angajator: Muzeul National al Carpatilor Rasariteni
activitati muzeale
Adresa: STRADA GABOR ARON 16, SF GHEORGHE, Covasna
Telefon: 0267314139
Fax: 0267314139
E-mail: resurse.umane@mncr.ro
Website: www.mncr.ro